Investeringsprocess


Nedanstående process från första kontakt till avtal tar normalt 1-3 månader
beroende på hur väl förberedd ni är.

 
Första kontakt
Presentation av företaget
- produkter/tjänster
-marknad
- organisation
- ägare
- med mera.
Genomgång av affärsplan*
- Affärsidé? Vad ska göras? Hur?
Av vem? Vad är affären?
Värdering av bolaget

Analys
Vi bedömer potential / risk, möjlighet till exit, utdelningar med mera.

Beslut
Ackra Invests styrelse fattar slutligt beslut om investeringen skall genomföras eller ej.

Avtal
Utformning och undertecknande av kompanjonavtal, Nyemission.
Engagemang
Styrelsemöten
Stöd åt ledningen
Löpande kontakter
Industriellt/finansiellt nätverk