Ackrainvest söker ny VD

 

Verkställande direktör

Ackra Invest AB är ett riskkapitalbolag verksamt framförallt i Västerbotten och

Norrbotten. Ackra Invest skall bidra till ökad lönsamhet och värdetillväxt i företag

med tydlig utvvecklingspotenial genom att som aktiv minoritetägare tillföra ägarkapital,

affärskompetens och vidgade nätverk. Ackra Invest är nu delägare i 10 företag som

tillsammans sysselsätter ca 125 personer och omsätter ca 240 Mkr per år Bolaget ägs

till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB.

Arne Morén går i pension och vi söker nu hans efterträdare som

Verkställande direktör

Vi tror att vår nye VD har en bakgrund i någon ledande befattning. Affärsutveckling,

marknadsföring och styrelsearbete är erfarenheter som vi tror är nödvändiga för att

svara upp mot våra krav på Dig som VD i Ackra Invest.

Förmåga till strategiskt tänkande och analytisk förmåga är andra egenskaper som är

meriterande.  Upplysningar får Du av Bertil Hammarstedt 070-675 68 60 eller

Alf Marklund 070-578 19 60

Din intresseanmälan/ansökan vill vi ha senast den 15 mars 2018 under adress

Bertil Hammarstedt, Vasagatan 2, 903 29 Umeå