Nyheter från Ackra Invest

Ägandet i Picab, Projus Infocenter AB är helt avslutat

  • PDF

 

Ägandet i Picab, Projus Infocenter AB är helt avslutat

December 2016, Ägandet i Picab, Projus Infocenter AB är helt avslutat för Ackras del dels genom en inkråmsförsäljning till konsultbolaget Sweco AB som gjordes 2013 och därefter har minikraftverket i Rimojokk samt bolagets kontorfastigheter i Luleå och Jokkmokk avyttrats. Avslutningsvis löstes Ackras aktier i bolaget in med kontanta medel. Affären blev mycket lyckosam och har gett Ackra möjlighet att investera i nya spännande bolag.

Senast uppdaterad 2017-01-16 13:54

Ackra blir delägare i Systemglas Produktion AB i Burträsk.

  • PDF

 

Ackra blir delägare i Systemglas Produktion AB i Burträsk.

 

Vid Ackras styrelsemöte i december 2016 beslöt styrelsen att Ackra ska bli delägare i Systemglas Produktion AB i Burträsk. Systemglas startade i blygsam skala 2003 och har sedan kontinuerligt vuxit i volym till runt 50 miljoner 2016. Stora investeringar i maskiner och byggnader har under alla år möjliggjort denna kraftiga expansion. Systemglas arbetar på marknaden i norra Sverige och norra Norge. Kunderna är fönstertillverkare, inredningssnickerier och glasmästare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-01-16 13:51

Företagarna prisar Harry för hans världspatenterade metod att rena utsläpp

  • PDF

 

 

Företagarna prisar Harry för hans världspatenterade metod att rena utsläpp


 

På senare år har kunskaperna ökat kring hur farliga de riktigt, riktigt små partiklar är som släpps ut från i första hand processindustrier och de nya högeffektiva fjärrvärmeverken. Harry Johansson, Skellefteå, har jobbat hela sitt yrkesliv med att utveckla en metod för att avskilja dessa – och nu prisas han av Företagarna som om årets företagare för sina insatser.

 

De riktigt små partiklarna från förbränning kallas ibland också nanopartiklar. De har en förmåga att via lungorna ta sig in i kroppen och tränga djupt in i vävnaden hos både människor och djur. Först på senare år har det uppmärksammats hur farligt detta är.

Partiklarna ger bland annat upphov till cancer och blodsjukdomar och bedöms enbart i Sverige kosta ungefär 6000 människor livet varje år. Detta orsakar naturligtvis både lidande och stora kostnader för samhället. Det känns därför väldigt positivt att kunna erbjuda en lösning på problemet, säger Harry Johansson.

Harry Johansson med företaget Envibat AB har under hela sitt yrkesliv arbetat för att vidareutveckla så kallade våta elfilter för att kunna fånga upp dessa små partiklar. Utvecklingen har lett fram till produkter som skyddas av världspatent och som sedan några år kommersialiserats med stor framgång.

Vi har redan nått goda exportframgångar. Fyra större anläggningar finns uppförda i Indien, och bland övriga marknader där Envibat redan nått framgångar märks Finland, Irland, Schweiz, Polen och USA.

I Sverige finns installationer av Envibats teknik runt hela landet. Några exempel är LKAB, Perstorp, SP Borås och Akzo Nobel. Kronan på verket när det gäller hemmamarknaden är en större anläggning uppförd på Rönnskärsverken under 2015.

Framtiden bedöms ljus för Envibat. Inte minst för att företaget sedan en tid också fått nya delägare i form av Ackra Invest som bland andra Skellefteå Kraft står bakom, och även Inlandsinnovation.

Vi har gått in i en expansiv fas där omsättningen har fördubblats två år i rad. Det finns en mycket stor potential eftersom den här tekniken verkligen kan göra skillnad och behövs runt om i hela världen.

Priset som Årets Företagare tar Harry Johansson emot med glädje, tacksamhet och ödmjukhet.

Det här är en resa man inte kan göra ensam. Jag har varit omgiven av duktiga människor och företag som bidragit till att göra detta möjligt. Jag kan förstås inte nämna alla men vill särskilt tacka Erik Åman, Truck & Industriservice AB, Stilmekaniska AB, Norrsken metall och SEAB.

För mer information, kontakta Harry Johansson, 070 – 583 94 10, samt besök www.enivat.se

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-01-16 13:51

Satsar miljoner i Purplefox

  • PDF

Satsar miljoner i Purplefox

 

Ackra Invest går in som ny delägare i Skellefteåbaserade Purplefox och satsar därmed två miljoner i tjänsten Printasquare. En investering som innebär nyanställningar och tuffa marknadssatsningar. Bland annat ska ett tydligt insteg på den europeiska marknaden göras redan under våren.

 

- Purplefox har visat att de kan sin sak under företagets två unga år. Deras affärsmodell är unik på många sätt och vi ser med spänning fram mot ett händelserikt 2016, menar Arne Morén på Ackra Invest i Skellefteå.

 

Printasquare erbjuder sedan 2012 framkallning av Instagrambilder och är idag marknadsledande i Sverige. Investeringen möjliggör ytterligare marknadsexpansion och utveckling av tjänsten.

Investering med omedelbar effekt

Planeringen för de marknadsstrategiska satsningarna har sedan en tid legat klar. Purplefox har därmed kunnat initiera flertalet betydande projekt bara under de senaste veckorna.

- Effekten av investeringen har därmed varit omedelbar, berättar Johan Fahlgren delägare i Purplefox. Personal tillträder redan i veckan för att förstärka marknadsavdelningen samtidigt som vi är igång med en rad större förändringar.

Europeisk marknad i sikte

Ett av Purplefox ambitiösa mål för 2016 är att introducera och etablera Printasquare på den europeiska marknaden. Något som funnits i tankarna ett bra tag men fått invänta rätt förutsättningar.

- Att gå på export är något vi länge velat, men avvaktat. Att lansera tjänsten på ett ytterligare språk är inte samma sak som att lyckas rent marknadskommunikativt. Där krävs det både tydliga strategier och starka resurser, vilket vi nu har, säger Fredrik Johansson delägare i Purplefox.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-12-10 16:17

Satsar mångmiljonbelopp i Acraägt bolag

  • PDF

Satsar mångmiljonbelopp i Acraägt bolag

Nyheter. Ekström Invest och Partnerinvest Övre Norrland går nu in med 20 miljoner kronor i Umeåföretaget COS Systems.
– Vi är jätteglada. Investeringen innebär att det tillförs både kapital och kompetens som är viktiga för oss för att ta nästa steg, säger Peter Lidström, vd på COS.

Partnerinvest och Ekström Invest har haft ögonen på COS Systems ända sedan bolaget startade 2011. De senaste månaderna har diskussionerna intensifierats och nu är parterna i mål. På onsdagen skrevs alla avtal.
– Vi har gått i mål, men egentligen är det mer en start, säger Peter Lidström.

Avtalet innebär att Partnerinvest och Ekström Invest går in med hälften av investeringen var. Totalt handlar det om 20 miljoner kronor som ska satsas i steg.
– I inledningsskedet går vi tillsammans in med sex miljoner. Därefter kan vi putta in pengar i bolaget vid behov, säger Gunnar Ekström, styrelseordförande i Ekström Invest.

Från Ekström Invests sida ska man även arbeta operativt i COS, som bollplank åt vd:n i utvecklingsfrågor och då det gäller internationella affärer.
– Så jobbar vi alltid i våra investeringar, vi hjälper till att bygga upp bolagen, säger Sofia Ekström, vd för Ekström Invest.

COS Systems startade som en avknoppning från UDK, Umeå Datakonsulter, och utvecklar och erbjuder lösningar för bredbandsoperatörer och nätägare. Bolaget har två stora produkter. Den första är COS Service Zones, som är ett planeringsverktyg för aktörer som vill gräva fibernät. Med hjälp av Service Zones kan aktörerna samla in kundefterfrågan och förhandsanmälningar, och därmed få möjlighet att bygga fiber där efterfrågan är som störst.
– Den här produkten har blivit en stor framgång i USA där ett 20-tal nya kunder har tillkommit enbart under 2015. Hittills har vi framför allt fokuserat på att utveckla och lansera våra produkter, men nu har försäljningen verkligen accelererat på allvar, säger Peter Lidström.

Den andra produkten heter COS Business Engine och är ett affärssystem för nätägare och operatörer i fibernät. Lösningen innehåller självbetjäningsportaler för både kunder och tjänsteleverantörer som innebär att slutkunder själva kan beställa internet-, tv- och telefonitjänster som sedan automatiskt kopplas in på ett ögonblick. COS Systems kunder använder COS Business Engine för att hantera öppna nät i över 100 kommuner i Sverige och nu finns även kunder i Afrika och Nordamerika.
– COS har fått flera riktigt stora företag som kunder världen över och vi ser en stor potential i bolaget, säger Gunnar Ekström.
– Det har verkligen börjat lossna för COS nu och det är jättekul att se. Vi ser stora möjligheter för dem att växa, säger Ingela Lidström på Partnerinvest.
Sverige ligger långt fram då det gäller fiber, men i övriga världen sker nu en snabb utbyggnad – och bredbandsnät som är öppna för flera tjänsteleverantörer får snabbt genomslag.
– Vi har ett försprång på marknaden och det måste vi förvalta. Vi är bara sjutton personer som jobbar med det här och vi måste välja var vi ska lägga krutet. Det är viktigt att vårda våra kunder, säger Peter Lidström.
Investeringen innebär i nutid inga förändringar för COS, utan arbetet ska fortgå enligt plan. Dock planerar företaget en etablering av ett säljkontor i USA i framtiden.
– Med tanke på hur stor USA-marknaden är och hur efterfrågade våra produkter är där så måste vi ha eget folk på plats, säger Peter Lidström.

COS Systems har uppmärksammats av såväl internationella branschanalytiker och hårdvaruleverantörer som systemleverantörer på marknaden.

COS ägs även av Ackra Invest.

ELIN OLSSON/AFFÄRSLIV24

 

Senast uppdaterad 2015-12-03 13:07

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 349 73 16
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Nyheter Nyheter från Ackra Invest