Nyheter från Ackra Invest

Arne Morén, ny VD i Ackra Invest AB

  • PDF

Arne   Morén , Skellefteå,  tar över VD-posten i Ackra Invest AB, efter Nils-Gunnar Larsson som nu lämnar över med ålderns rätt. - Det är ett spännande uppdrag  i ett bolag som har en viktig uppgift att fylla, säger Arne  Morén.
Fram till nu så har Arne  Morén  varit ansvarig för regionen norra västerbotten inom LRF Konsult  AB . Innan dess så har han jobbat som godkänd revisor, ekonomiansvarig på Wallmarks Såg och även haft samma uppdrag på Alimak innan han kom till LRF  Konsult .
- Jag har varit med ett tag och valt att stanna på de uppdrag jag har haft ganska länge och den erfarenhet som jag har samlat på mig tror jag att jag kommer att ha nytta av inom Ackra Invest, säger Arne  Morén .
- Erfarenhet och sunt bondförnuft tror jag kommer väl till   pass. Du kan alltid anlita experter på värderingar och andra som kan genomlysa affärsplaner och annat men till syvende och sist så är det du som ska fatta beslutet och då handlar det om erfarenhet och förnuft, förhoppningsvis har jag tillräckligt av båda, tillägger Arne  Morén  med ett skratt.
Arne  Morén  tillträder formellt efter semesterperioderna i sommar.
För mer information:
Arne Moren, 070-3497316
Robert Lindberg, styrelseordförande, 070-551 70 75
Om Ackra Invest AB
Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Ackra Invest AB ägs till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB. Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där vi framförallt investerar i små- och medelstora företag. Vi går in i företag som aktiv minoritetsägare tillsammans med dokumenterat duktiga entreprenörer. En sund affärsidé är viktig men en duktig entreprenör/ledning är viktigare och en förutsättning för att vi ska engagera oss.
Vi satsar på jockeyn - enkelt uttryckt.
http://www.ackrainvest.se

 

Senast uppdaterad 2011-11-28 13:56

Ackra Invest söker ny VD

  • PDF

Nils-Gunnar Larsson går i pension och vi söker nu hans efterträdare som Verkställande direktör. Vi tror att vår nye VD har en bakgrund som ledare i eget företag eller i något medelstort företag.
Affärsutveckling, produktutveckling, marknadsföring och styrelsearbete är erfarenheter som vi tror är nöd- vändiga. Förmåga att lyssna, strategiskt tänkande och analytisk förmåga är andra egenskaper som är meriterande. Upplysningar får Du av vår ordförande Bertil Hammarstedt, 070-675 68 60 eller Gunnar Berglund, Cesab, 0920-941 45 till vilken Du också sänder Din intresseanmälan under adress Varvsgatan 49, 972 33 LULEÅ.
Ackra Invest AB är ett riskkapitalbolag verksamt i framförallt Västerbotten och Norrbotten. Ackra Invest skall bidra till ökad lönsamhet och värdetillväxt i företag med tydligt utvecklingspotential genom att som aktiv minoritetsägare till- föra ägarkapital, affärskompetens och vidgade nätverk.
Ackra Invest är nu delägare i 12 företag som tillsammans sysselsätter ca 280 per- soner och omsätter ca 450 Mkr per år. Bolaget ägs till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB.

Senast uppdaterad 2011-11-28 13:54

Industriplast får nya ägare

  • PDF

Industriplast i Skellefteå AB får nya ägare. Ulf Andersson, Ackra Invest AB och JPPM  Invest AB blir nya ägare via det gemensamt ägda bolaget Industriplast Invest AB.
- Det är en mycket bra lösning. Med nya, långsiktiga lokala ägare så kan bolaget förverkliga planer på att expandera och ge sig in på nya marknader, säger Sture Grönlund, tidigare ägare.
I ett längre perspektiv så kan det innebära nya arbetstillfällen till Skellefteå.
- Det finns med i planerna. Vi vill växa och ta oss in på nya marknader. Det säger sig självt att lyckas vi med det så blir det fler jobb och de skapas på vår hemmaplan eftersom det inte är aktuellt med någon flytt, säger Ulf Andersson, VD på Industriplast.
Gemensamt bolag
Affären genomförs via ett gemensamt bolag, Industriplast i Skellefteå AB (Ulf Andersson 40 %, Ackra Invest AB 30 % och JPPM Invest AB 30 %) som köper Torun AB (moderbolag till Industriplast i Skellefteå AB och Grönlund Produktion AB).
Företagsfakta
Industriplast i Skellefteå AB har funnits i över tjugo och är ledande inom sprutad formplast i Norrland. Vår verkliga styrka är personalens 25 åriga erfarenhet av formsprutande produkter. Vi brukar inte prata så mycket om vår egen kompetens och kapacitet. Den märker du ändå. Det viktiga är kunderna möjlighet att med vår hjälp hålla sig på teknikens framkant. Industriplast i Skellefteå AB har 22 anställda och omsätter cirka 34 miljoner kronor.
Ulf Andersson, VD, 070-594 85 12 http://www.industriplast.nu" target="_blank">www.industriplast.nu
Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där vi framförallt investerar i små- och medelstora företag. Vi går in i företag som aktiv minoritetsägare tillsammans med dokumenterat duktiga entreprenörer. En sund affärsidé är viktig men en duktig entreprenör/ledning är viktigare och en förutsättning för att vi ska engagera oss. Vi satsar på jockeyn - enkelt uttryckt
Nils-Gunnar Larsson, VD, 070-635 83 80 www.ackrainvest.se
JPPM Invest AB är ett lokalt investmentbolag som ägs av Sören Marklund med barn. Bolaget investerar långsiktigt i lokalt förankrade företag med stora utvecklingsmöjligheter. Målsättningen är att förvärva och aktivt medverka för fortsatt utveckling och tillväxt.

Senast uppdaterad 2011-11-28 13:58

Ackra Invest AB in i PICAB

  • PDF

Ackra Invest AB, Skellefteå,  har investerat och gått in som delägare i Jokkmokksföretaget PICAB.
- Det är ett mycket intressanta bolag som vi tror har potential att utvecklas och fortsätta att växa, säger Nils-Gunnar Larsson, Ackra Invest AB.
PICAB
Ackra Invest AB har gått in som delägare i PICAB, Jokkmokk.
- Vi är ett företag som utvecklar och levererar tekniska konsulttjänster, främst till energibolag, berättar Sven Wallgren, VD.
Företagsfakta
Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där vi framförallt investerar i små- och medelstora företag. Vi går in i företag som aktiv minoritetsägare tillsammans med dokumenterat duktiga entreprenörer. En sund affärsidé är viktig men en duktig entreprenör/ledning är viktigare och en förutsättning för att vi ska engagera oss. www.ackrainvest.se
Kontakt: Nils-Gunnar Larsson 070-635 83 80
PICAB utvecklar och levererar tekniska konsulttjänster över hela landet - främst till energibolag. Vår strävan är att våra kunder ska utveckla ett samarbete med oss, inte bara anlita våra tjänster. Våra kunder medvetet ska välja oss som samarbetspartner för att nå sina mål - inte bara för att lösa en uppgift. Vi vill att våra kunder ska säga något till sig själv & andra genom sitt val av partner. www.picab.se
Kontakt: Sven Wallgren  070-545 06 88

Senast uppdaterad 2011-11-28 14:01

Delägare i Teknikinstallationer AB

  • PDF

Ackra Invest AB går in som delägare i TKI, Teknikinstallationer AB, tillsammans med Stimor Invest AB och Polarrenen AB. - Det känns spännande att få in nya delägare och ny kompetens i bolaget. Det gör att vi kan fortsätta att växa, säger VD Jan Lundqvist som tillsammans med vice VD Gunnar Wiklund, blir kvar i TKI både i sina positioner och som delägare.
- Det här betyder också att TKI AB även framöver kommer att vara ett bolag med huvudkontor i Umeå och med norrländska ägare, fortsätter Jan Lundkvist.
Intressant bolag
- TKI är ett intressant bolag. Det finns utrymme på marknaden för att växa ytterligare och TKI har rätt personal för att ta nästa steg, säger Nils-Gunnar Larsson, Ackra Invest AB i en kommentar.
TKI
VVS-entreprenören, Teknikinstallationer AB med huvudkontor i Umeå har idag lokalkontor i Piteå, Skellefteå, Uppsala och Stockholm.
- Vi utför entreprenader från Kiruna i Norr till Stockholm i söder, våra kunder är ett brett spektrum allt från de stora industriaktörerna som LKAB, Boliden, dom stora byggarna som PEAB, NCC, Skanska eller stat och kommuner med tillhörande bolag förklarar Jan Lundkvist.
Bolaget har idag cirka 130 anställda och omsätter ca 220 Mkr.
Information om  Ackra Invest AB
Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Ackra Invest AB verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där vi framförallt investerar i små- och medelstora företag. Ackra Invest AB går in i företag som aktiv minoritetsägare tillsammans med dokumenterat duktiga entreprenörer. En sund affärsidé är viktig men en duktig entreprenör/ledning är viktigare och en förutsättning för att vi ska engagera oss
Information om Teknikinstallationer AB
TKI utför totalentreprenader eller entreprenader efter färdig konsulthandling för kompletta installationer avseende luftbehandling, värme och sanitet samt kyla inom offentliga och kommersiella lokaler.TKI utför också VS och kylinstallationer inom industri och för processanläggningar. www.tki.se
Kontaktinformation:
Nils-Gunnar Larsson, Ackra Invest AB 070-635 83 80
Jan Lundqvist, Teknikinstallationer AB 070-623 83 19

Senast uppdaterad 2011-11-28 14:02

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 349 73 16
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Nyheter Nyheter från Ackra Invest