Nyheter från Ackra Invest

Ackra går in som delägare i COS Systems AB

  • PDF

 

Ackra Invest AB går in som delägare i COS Systems AB.

 

COS Systems AB är ett bolag med huvudkontoret i Umeå och med ett försäljningskontor utanför Boston, USA. COS Systems har utvecklat avancerade produkter för bredbandsmarknaden.

 

 

Läs mer...

Senast uppdaterad 2014-02-11 14:56

Avtal mellan Picab AB och Sweco

  • PDF

Slutet av augusti tecknades ett avtal mellan Picab AB och Sweco, avtalet som är en inkråmsaffär innebär att största delen av rörelseverksamheten avyttras. En del fastigheter blir kvar.

Picab ägs till 25 % av Ackra Invest, resterande ägs av Vattenfall och VD Johan Rydström.

Läs mer...

Smartplanes

  We develop drones that do good

We develop high-quality and state-of-the-art commercial drones for aerial mapping, surveying, remote sensing and surveillance. Drones that deliver precise results in an efficient and safe way. Drones that do good.

We stay in close contact with our customers after their purchase. We do this because it’s vital for them to be able to rely on the system and our support. We support them in the production of photogrammetric products in close co-operation with leaders in the field, and by continuously improving the system in innovative ways. This is what we work with every day.

 

   Smartplanes

Delägare i Kvarnåsen Trä AB

  • PDF

Ackra Invest AB går in som delägare i nystarten av Setras nedlagda för- ädlingsenhet i Kvarnåsen.
Köpare är Kvarnåsen Trä, ett bolag med tre delägare: Kvarnåsen Intressenter AB samt två regionala riskkapitalbolag, Ackra Invest AB samt Partnerinvest Norr AB. VD för det nya bolaget blir Britt-Inger Marklund, tidigare platschef i Kvarnåsen med mångårig erfarenhet även som ekonomichef i olika industriföretag.
– Kvarnåsen är en fin och välinvesterad anläggning och det är vår övertygelse att en specialinriktad listaffär har förutsättningar att utvecklas på ett lönsamt sätt, säger Arne Morén, Ackra Invest AB i en kommentar.
– Vi är mycket nöjda med att Kvarnåsen nu får nya ägare som med fullt fokus kan fortsätta att utveckla produktion och försäljning av högkvalitativ list, säger Börje Bengtsson, VD och koncernchef i Setra. Det är positivt för bygden och skapar också förutsättningar för framtida arbetstillfällen.
– Vi som gör satsningen känner verksamheten väl och vet att personalen har mycket hög kompetens, säger Britt-Inger Marklund, VD i det nya bolaget. Det geografiska läget i norra Sverige ger oss tillgång till senvuxen fura, en högkvalitativ råvara som är av största vikt för framställning av list.
Om Ackra Invest AB
Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där vi framförallt investerar i små- och medelstora företag. Vi går in i företag som aktiv minoritetsägare tillsammans med dokumenterat duktiga entreprenörer. En sund affärsidé är viktig men en duktig entreprenör/ledning är viktigare och en förutsättning för att vi ska engagera oss.
Vi satsar på jockeyn - enkelt uttryckt www.ackrainvest.se
Kontaktperson Arne Morén 070-349 7316

Senast uppdaterad 2011-11-28 13:36

Delägare i Jörnträ AB

  • PDF

Ackra Invest AB går in som delägare i Jörnträ AB. - Det känns spännande att få in nya delägare och ny kompetens i bolaget. Det gör att vi kan fortsätta att växa, säger VD Per Eriksson som sedan ett år tillbaka äger Jörnträ till 100 %.
- Jörnträ är ett intressant bolag. Det finns utrymme på marknaden för att växa ytterligare och Jörnträ har rätt personal för att ta nästa steg, säger Arne Morén, Ackra Invest AB i en kommentar.
Jörnträhus - timrade kvalitetshus som känns igen
Jörnträhus är ett genuint företag med lång historik, erfarenhet och en bred kunskap om trä, träförädling och timmerhus. Jörnträ grundades på 1930-talet och har sedan dess sysslat med trä och träförädling. Sedan 1960-talet har man producerat och byggt med timmer, detta gör att man kan känna sig trygg att välja ett hus från oss. Populariteten ökar och företagets byggnader står att finna på ett stort antal platser i Sverige och världen. Jörnträ har under många år haft samarbete i bl a England, Spanien, Japan, Danmark mm. Företagets hus upptäcks och uppskattas av allt fler.
Om Ackra Invest AB
Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Bolaget verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där man framförallt investerar i små- och medelstora företag. Ackra går in i företag som aktiv minoritetsägare tillsammans med dokumenterat duktiga entreprenörer. En sund affärsidé är viktig men en duktig entreprenör/ledning är viktigare och en förutsättning för att vi ska engagera oss, säger Arne Morén. - Vi satsar på jockeyn - enkelt uttryckt.
www.ackrainvest.se
Kontaktperson Arne Morén 070-349 7316

Senast uppdaterad 2011-11-28 13:45

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Nyheter Nyheter från Ackra Invest