Nyheter från Ackra Invest

Ackra Invest AB får ny VD i juni

  • PDF

 hakan pettersson
Håkan Pettersson tillträder som ny VD i juni

Arne Morén som tillträdde VD-posten 2010 har bestämt sig för att vid 62 års ålder gå i pension. Han efterträds av Håkan Pettersson, 53 år från Skellefteå. Håkan som är civilekonom kommer närmast från egen konsultverksamhet där han arbetat med omstrukturering av olönsamma bolag, investerings- och finansieringsfrågor. 2008 - 2017 arbetade Pettersson som CFO i Railcare Group AB (publ). Han har även arbetat vid Treac AB och Specma Component AB.

Ackra Invest AB har utvecklats väl de senaste åren, ett trettiotal bolag har funnits i bolagets portfölj sedan Skellefteå Kraft och AC Invest bildade bolaget 2005.

Investmentverksamheten har gett överskott de senaste tre åren, 2017 ”all time high” då iplast-gruppen såldes till ledningsgruppen i iplast.

Ackras redovisade vinst för 2017 blev nästan nio miljoner kronor.

Idag finns det elva portföljbolag i Ackra, det senaste, Fortlax i Piteå, kom in nu i slutet av april. Flera av bolagen är saminvesteringar dels med Partnerinvest Norr AB och dels med InlandsinnovationAB.

För mera information kontakta styrelseordförande Alf Marklund,070-578 19 60, nuvarande VD Arne Morén, 070-349 7316 eller tillträdande VD Håkan Pettersson, 070-509 75 71

Senast uppdaterad 2018-05-08 09:23

Arne Moren går i pension

  • PDF

VD Arne Morén aviserade i december 2017 till styrelsen att han avser att pensionera sig till sommaren 2018, styrelsen har inlett arbetet med att rekrytera hans efterträdare.

Senast uppdaterad 2018-02-28 09:11

Skellefteå Ventures AB

  • PDF

 

 

Skellefteå Ventures AB ska arbeta med digitala startups, något som inte överensstämmer med de riktlinjer som Ackra arbetar efter men styrelsen ser ett delägarskap i ett vidare perspektiv för bl.a. sysselsättning, nyföretagande, framtida nya investeringsobjekt och marknadsföring av Ackra som investeringspartner.

Styrelsen beslöt därför uppdra till VD att med avsteg från riktlinjerna investera i Skellefteå Ventures AB.
 

Senast uppdaterad 2017-10-23 13:54

IMUS

  • PDF

IMUS

  

 Ackra har fullgjort sitt uppdrag

 

  

Läs mer...

Senast uppdaterad 2017-10-23 13:51

IplastGruppen

  • PDF

 

 

 

Under september månad 2017 fullföljdes den MBO i iplast som nämndes i januari 2017.
iplast-koncernen är nu sålt till ett nybildat bolag, 4 Plastic AB, ägare är fyra anställda i iplast och Ackra Invest AB.
Ackra är både säljare och köpare i denna affär.

 

 

Senast uppdaterad 2017-10-23 13:45

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 349 73 16
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Nyheter Nyheter från Ackra Invest