Riskfinansiärer

Riskfinansiärer

 

Industrifonden är en aktiv och uthållig delägare i svenska innovativa tillväxtföretag.
ALMI Företagspartner finns i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och till redan etablerade företag som vill utvecklas.
Norrlandsfondens uppgift är att främja utvecklingen i till-verkande och tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.
Vår verksamhet är inriktad på att identifiera och utveckla forskningsrelaterade affärsidéer och företag med hög kommersiell potential.

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Länkar Riskfinansiärer