Svenska riskkapitalbolag

Riskkapitalbolag
Svenska riskkapitalbolag

 

Svenska Riskkapitalföreningen är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva inom den svenska riskkapitalbranschen.
Förvaltar allmänna pensionsmedel med uppdraget att skapa långsiktigt hög avkastning.

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Länkar Svenska riskkapitalbolag