IMUS

IMUS AB

 Företaget har sedan starten 1995 en avknoppning från det av Sorb ägda bolaget Mexor i Skelleftehamn.

Huvudsaklig verksamhet är att utföra reparationsarbeten, montage och service till verkstads- process och –kraftindustrin.

Verksamheten har framförallt inriktats på renovering av kraftverksdammar, utbyten av dammluckor och servicearbete på kraftvärmeverk.

 

imus

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 349 73 16
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Portföljen IMUS