COS System

 COS Systems

COS Systems är ett avknoppat bolag från UDK, Umeå Datakonsulter, och har sin inriktning på öppna stadsnät både i Sverige och övriga världen.
COS Systems gör det möjligt för bredbandsoperatörer och stadsnät att erbjuda enkel självbetjäning i nätverket.

En kund som exempelvis just flyttat in i en ny bostad möts när denne kopplar upp sig mot internet av en portal där man enkelt väljer sin leverantör och även köper sin tjänst.
I och med att COS Systems etablerar och marknadsför den nya produkten Service Zones, som optimerar lönsamheten i fiberinvesteringar, går Ackra Invest in som delägare i företaget.


Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Portföljen COS System