Protab

Affärsidé

Protab är en underleverantör till verkstadsindustrin med inriktning mot svarvning, fräsning och montering. Företaget tillverkar komponenter men erbjuder även kompletta lösningar. Protab medverkar i utveckling, tillverkning och montering av produkter. Genom ett problemlösande förhållningssätt, leveranssäkerhet och kvalitet möter vi kundernas krav. Kunderna är främst inom skogsmaskinstillverkning.

Vision
Protab ska av kunderna uppfattas som en modern och effektiv samarbetspartner. Vi ska vara den mest eftertraktade samarbetspartner i vårt marknadssegment. Detta når vi genom att ständigt utveckla teknik, personalens engagemang och kompetens samt samarbetsformer. Genom att erbjuda flexibla lösningar samt delaktiga och motiverade medarbetare skapar vi ett tydligt mervärde för våra kunder.Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Portföljen Protab