Affärsplan

 • PDF


Affärsplan är ett dokument som förklarar dina idéer och drömmar i siffror och bokstäver. För Ackra Invest är affärsplanen ett viktigt dokument som underlag för våra investeringsbeslut. 


Av affärsplanen ska framgå:
 • Affärsidé
 • Produkter/tjänster
 • Marknad, kunder, konkurrenter
 • Marknadsföring och försäljning
 • Distribution
 • Lokal/utrustning
 • Organisation/ledning.
 • Ekonomisk information, budget, kassaflöde ett antal år framåt.
 • Finansiering
 • Hot och möjligheter
 • Personlig information, vem är du din historia, bakgrund.
 • Nuvarande ägare

 

 

 

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

 • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
 • Tel: +(46) 70 509 75 71
 • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Investeringsprocess Affärsplan