Intresseanmälan

  • PDF


Har du ett företag med tydlig potential för tillväxt och värdeökning? Behöver du riskkapital för att ta till vara potentialen och vill du ha en kompetent affärspartner under ett antal år? Då är du välkommen att kontakta oss. Börja med att skicka oss en kortfattad beskrivning av dina idéer och planer. Ta bara med det viktigaste. Nedan finns en checklista över vad som bör finnas med.

1. Bakgrund-personlig information.
-  Nuvarande ägare. Vem är du/ni, historia, bakgrund.
- Företag
- Adress
- Postadress
- Telefon
- e-postadress

2. Affärsidén.
- Vad handlar det om?
- Vad är det nya?
- Varför är det bra?
- Vad vill vi uppnå? Vad ska företaget bli? Visionen?

3. Produkten/tjänsten/teknologin.
- Vad är det speciella med detta?
- Varför finns det inte redan idag?
- Hur mycket utveckling återstår?
- Produktkalkyler, bedömt TB?

4. Marknaden.
- Vilken/vilka är marknaderna/segmenten som vi riktar oss till?
- Vilken geografisk marknad? Prioritering?
- Hur stor är marknaden/segmenten?
- Hur växer marknaden?
- Vem är kunden som skall betala?
- Konkurrenter?

5. Erbjudandet till kunderna.
- Varför ska kunden välja vår produkt/tjänst?
- Prispolicy
- Service, kvalité

6. Distribution.
- Hur ska försäljning/distribution ske?
- Egna säljare? Via åf? Via agenter?

7. Hinder/Succéfaktorer.
- Vilket/vilka större hinder måste företaget övervinna för att bli framgångsrikt?
- Vad är viktigast för att det ska bli en succé

8. Organisation & ledning.
- Vem ska leda företaget till succé?
- Hur ska organisationen se ut?

9. Tre-/femårsplan.
- Vad ska företaget uppnå de kommande tre/fem åren? Hur stora blir vi?
- Finns delmål på vägen? Vilka?

10. Finansiering.
- Hur mycket kapital behövs? När?
- Hur mycket bedömer du ska vara riskkapital? Hur mycket kan lånas upp?
- Vad ska pengarna användas till?

11. Summering.
- Varför ska ett riskkapitalbolag satsa i detta företag?
- Hur stor bedömer du potentialen vara?
- Hur stor bedömer du risken vara?

Ladda hem intresseanmälan som Word-fil

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Investeringsprocess Intresseanmälan