Krav för investering

 • PDF

 
Kriterier som bör vara uppfyllda för att Ackra Invest ska investera.

 • Tydlig potential till lönsam tillväxt på en större marknad
 • Färdiga produkter/tjänster med viss teknikhöjd
 • Påbörjad försäljning
 • Tjänsteföretag endast om de har skalbarhet i produkter/tjänster
 • Affärsmässiga, fokuserade ägare som vill att företaget ska utvecklas och växa genom offensiva satsningar
 • Motiverad ledning med dokumenterad förmåga att nå resultat
 • God möjlighet till lönsam exit inom sju år eller årlig utdelning inom tre år
 • Företag med säte i Norrland, företrädelsevis i Väster- och Norrbotten

 

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

 • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
 • Tel: +(46) 70 509 75 71
 • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Investeringsprocess Krav för investering