Så här tänker vi

Vi anser att många norrländska företag som har potential att växa inte tar tillvara sina möjligheter. Vi har all respekt för de människor som har modet att starta och driva företag även om det är rena försörjningsföretag.
Ska vår region utvecklas krävs också företag/företagare som har större ambitioner, större visioner och som är beredda att satsa på att bli stora. Ackra Invest är ett riskkapitalbolag som vill stötta entreprenörer/företag som har tillväxtpotential och viljan att växa.
Värdeökning och tillväxt är därför nyckelord för vår verksamhet. Vi prioriterar ingen särskild bransch men vi ställer krav på att de företag vi ska investera i ska ha ägare/ledning med vilja och kompetens att växa. Vi gillar företagare/företag som ser möjligheter, har modet och kompetensen att växa.
Vi ser oss som en naturlig partner till företag som behöver ägarkapital och kompetens för att kunna expandera och utvecklas vidare. Vi är en tänkbar partner vid generationsskiften eller när ett företag behöver ökat ägarkapital för att finansiera en investering i nya produkter. Vi är en tänkbar partner när du vill in på nya marknader eller expandera genom uppköp av kompletterande verksamheter. Vi är en tänkbar partner när du vill genomföra offensiva strukturaffärer.

 

 

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Om oss Så här tänker vi