Så här jobbar vi

Innan investering
Till grund för våra investeringsbeslut ligger dels en analys av företaget, affärsidén och affärsplanen, dels en bedömning av ägarna/ledningens förmåga att genomföra sina planer.
Vi värderar affärsidéns styrka och realismen i planer och budgetar. Vi bedömer vilken tillväxtpotential bolaget har och vilken kapitalbehov som krävs. Vi fäster stor vikt vid kassaflödet och gör därför en noggrann analys av detta. Vi bedömer potential till värdetillväxt, och risker. Vi bedömer möjlighet till exit inom rimlig tid.
Vår erfarenhet är att det absolut viktigaste för om ett företag skall lyckas är ägarnas/ledningens vilja, uthållighet och kompetens. Därför är det ett absolut krav, för att vi ska investera i ett företag, att det ägs och drivs av dokumenterat duktiga entreprenörer/ledare.
Uppfyller bolaget våra krav och vi kan komma överens med ägarna om bolagets värde och vår ägarandel, så är det Ackra Invests styrelse som sedan fattar beslut om eventuell investering. Blir beslutet att vi ska investera, så enas vi om ett aktieägaravtal som alla ägare skriver under.
Vanligtvis förutsätter vårt engagemang att bolaget gör en nyemission riktad till Ackra Invest men ibland kan vi gå in med konvertibla lån som senare kan omvandlas till aktier.

 

Efter investering
I och med att vi går in som delägare är vi kompanjoner. Vårt syfte och vår uppgift är nu att hjälpa och stödja företaget/ledningen i arbetet att uppnå de mål vi enats om.
Vi engagerar oss i styrelsearbetet och i affärsutvecklingen.
Vi deltar i utformning av strategi och affärsplaner. Med stöd av vårt kontaktnät hjälper vi till att hitta bra finansieringslösningar, samarbetspartners, underleverantörer och distributörer.
Vi kan hjälpa till att hitta nya nyckelpersoner som vi behöver när vi växer.
Vi ställer krav på våra kompanjoner och på bolagets ledning. Vi vet att vi kommer att stöta på svårigheter och motgångar men när vi väl engagerat oss är vi är realistiska, uthålliga och trogna kompanjoner.

 

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Om oss Så här jobbar vi