Skellefteå Ventures

Skellefteå Ventures

Skellefteå Ventures är en samling entreprenörer från bygden som vill möjliggöra förverkligande av idéer i Skellefteå med omnejd.
Vi tror på att lokal digital produktion i världsklass kopplat till internationell strategisk kompetens och ett unikt globalt nätverk, skapar bästa tänkbara förutsättningar för startups.
Tillsammans med våra strategiska partners, verkar vi för att möjliggöra just detta!
Vi delar både risk och kommersiell framgång med målsättning om mycket god avkastning på insatt kapital.

Mer information på Skellefteå Ventures hemsida: http://www.skellefteaventures.se/


Ventures

Skellefteå Ventures är en samling entreprenörer från bygden som vill möjliggöra förverkligande av idéer i Skellefteå med omnejd. Vi tror på att lokal digital produktion i världsklass kopplat till internationell strategisk kompetens och ett unikt globalt nätverk, skapar bästa tänkbara förutsättningar för startups. Tillsammans med våra strategiska partners, verkar vi för att möjliggöra just detta! Vi delar både risk och kommersiell framgång med målsättning om mycket god avkastning på insatt kapital.

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Portföljen Skellefteå Ventures