Ägandet i Picab, Projus Infocenter AB är helt avslutat

  • PDF

 

Ägandet i Picab, Projus Infocenter AB är helt avslutat

December 2016, Ägandet i Picab, Projus Infocenter AB är helt avslutat för Ackras del dels genom en inkråmsförsäljning till konsultbolaget Sweco AB som gjordes 2013 och därefter har minikraftverket i Rimojokk samt bolagets kontorfastigheter i Luleå och Jokkmokk avyttrats. Avslutningsvis löstes Ackras aktier i bolaget in med kontanta medel. Affären blev mycket lyckosam och har gett Ackra möjlighet att investera i nya spännande bolag.

Senast uppdaterad 2017-01-16 13:54

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Nyheter Nyheter från Ackra Invest Ägandet i Picab, Projus Infocenter AB är helt avslutat