Företagarna prisar Harry för hans världspatenterade metod att rena utsläpp

  • PDF

 

 

Företagarna prisar Harry för hans världspatenterade metod att rena utsläpp


 

På senare år har kunskaperna ökat kring hur farliga de riktigt, riktigt små partiklar är som släpps ut från i första hand processindustrier och de nya högeffektiva fjärrvärmeverken. Harry Johansson, Skellefteå, har jobbat hela sitt yrkesliv med att utveckla en metod för att avskilja dessa – och nu prisas han av Företagarna som om årets företagare för sina insatser.

 

De riktigt små partiklarna från förbränning kallas ibland också nanopartiklar. De har en förmåga att via lungorna ta sig in i kroppen och tränga djupt in i vävnaden hos både människor och djur. Först på senare år har det uppmärksammats hur farligt detta är.

Partiklarna ger bland annat upphov till cancer och blodsjukdomar och bedöms enbart i Sverige kosta ungefär 6000 människor livet varje år. Detta orsakar naturligtvis både lidande och stora kostnader för samhället. Det känns därför väldigt positivt att kunna erbjuda en lösning på problemet, säger Harry Johansson.

Harry Johansson med företaget Envibat AB har under hela sitt yrkesliv arbetat för att vidareutveckla så kallade våta elfilter för att kunna fånga upp dessa små partiklar. Utvecklingen har lett fram till produkter som skyddas av världspatent och som sedan några år kommersialiserats med stor framgång.

Vi har redan nått goda exportframgångar. Fyra större anläggningar finns uppförda i Indien, och bland övriga marknader där Envibat redan nått framgångar märks Finland, Irland, Schweiz, Polen och USA.

I Sverige finns installationer av Envibats teknik runt hela landet. Några exempel är LKAB, Perstorp, SP Borås och Akzo Nobel. Kronan på verket när det gäller hemmamarknaden är en större anläggning uppförd på Rönnskärsverken under 2015.

Framtiden bedöms ljus för Envibat. Inte minst för att företaget sedan en tid också fått nya delägare i form av Ackra Invest som bland andra Skellefteå Kraft står bakom, och även Inlandsinnovation.

Vi har gått in i en expansiv fas där omsättningen har fördubblats två år i rad. Det finns en mycket stor potential eftersom den här tekniken verkligen kan göra skillnad och behövs runt om i hela världen.

Priset som Årets Företagare tar Harry Johansson emot med glädje, tacksamhet och ödmjukhet.

Det här är en resa man inte kan göra ensam. Jag har varit omgiven av duktiga människor och företag som bidragit till att göra detta möjligt. Jag kan förstås inte nämna alla men vill särskilt tacka Erik Åman, Truck & Industriservice AB, Stilmekaniska AB, Norrsken metall och SEAB.

För mer information, kontakta Harry Johansson, 070 – 583 94 10, samt besök www.enivat.se

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-01-16 13:51

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 349 73 16
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Nyheter Nyheter från Ackra Invest Företagarna prisar Harry för hans världspatenterade metod att rena utsläpp