IMUS

  • PDF

IMUS

  

 Ackra har fullgjort sitt uppdrag

 

  

 

 Efter fastställande av ett mycket bra årsbokslut 2016 för IMUS AB löstes Ackras aktieinnehav ut i enlighet med det aktieägaravtal som tecknades vid inträdet.
Ackra har fullgjort sitt uppdrag, IMUS går nu vidare under Roger Haldebos kompetenta ledarskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-10-23 13:51

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se